Zwevende dekvloeren

Conform het bouwbesluit is het noodzakelijk bij veel nieuw te bouwen of als nieuw te renoveren appartementsgebouwen om zwevende vloeren toe te passen. Alleen dan kan worden voldaan aan de eisen op het gebied van geluidsisolatie. Steeds vaker bovendien komt het voor dat voldoen aan het bouwbesluit niet voldoende is, en er om verschillende reden verhoogde contactgeluideisen verplicht worden. Vandevloeren kan u op dit gebied adviseren en ondersteunen. Door de nauwe samenwerking met diverse leveranciers kunnen wij u vooraf schriftelijk de te verwachten geluidsverbeterende waarden aangeven. Vanzelfsprekend verlenen wij u daarbij ook de daarbij behorende garanties.

Bij zwevende dekvloeren heeft een gietvloer de voorkeur boven een traditionele dekvloer omdat het op isolerende (vaak verende) ondergronden in veel gevallen moeilijk is om de gevraagde druksterkte te behalen. Met een gietvloer is de druksterkte gegarandeerd.

In verband met leidingwerk is het noodzakelijk vroegtijdig met ons in contact te treden. In de praktijk is gebleken dat er problemen ontstaan door onjuiste informatie en coördinatie. Indien Vandevloeren vroegtijdig wordt gekend in de planning, wordt projectplanning inzake de vloer centraal gecoördineerd.

Zwevende dekvloeren