Werkwijze

Duurzaamheid en effectiviteit

Werkwijze

Met de juiste middelen naar een gedegen advies

Onze uitdaging ligt erin om onze bedrijfsprocessen te perfectioneren zodat deze nog beter aansluiten op de wensen en eisen van hedendaagse opdrachtgevers. In de praktijk blijkt het aanbieden van zowel het totaalpakket (dekvloeren, projectstoffering en kunststof vloeren) als de afzonderlijke diensten een prima succesformule te zijn. Denk hierbij aan het in een vroeg stadium betrokken raken bij allerlei soorten projecten, zowel voor aannemers als voor de eindgebruiker. Doordat er samen met de opdrachtgevers wordt gekeken naar de efficiënte mogelijkheden kan Vandevloeren een gedegen inhoudelijk advies geven. Vaak is gebleken dat er door de juiste samenwerking en adviezen knelpunten en faalkosten te voorkomen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan adviezen op het gebied van toe te passen materialen, vraagstukken omtrent vocht en aansluitende onderdelen als vloerverwarming of betonkern activering. Door deze afstemming in de voorbereiding is het resultaat een soepel en plezierig verloop van de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden.

“Het gebruik van Revit software heeft onze werkwijze versneld en verbeterd” 

Door het gebruik van moderne middelen bij de werkvoorbereiding, waaronder Revit bouwsoftware, kunnen wij een efficiënt en accurate antwoord geven. Zo wordt er nu op een snelle en duidelijke wijze een vloerenplan gecreëerd waar iedere opdrachtgever prima mee uit de voeten kan.

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid en de zorg voor het milieu wordt zoveel mogelijk gewaarborgd door te kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit geldt voor alle facetten: bij het fabriceren van producten, verpakkingen, het beperken van afval (bijvoorbeeld het beperken van snijverlies) en het gescheiden afvoeren hiervan.

In alle gevallen staat kwaliteit en veiligheid bovenaan

Vandevloeren maakt in alle verschillende fases van het bedrijfsproces gebruik van kwaliteitscontroles en veiligheidscontroles. Hierdoor wordt er vaak veel tijd bespaard. Dit geldt in de voorbereiding als bij de uitvoering. Ook zorgt dit er zeker voor dat wij als Vandevloeren een hoge kwaliteit kunnen verzorgen in zowel de kleine als grote projecten.

Ook op het gebied van veiligheid werken wij altijd met de juiste materialen en voorschriften. Zo zijn al onze aannemers VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) gecertificeerd en hebben wij onze eigen VCA coördinator die zorgt dat alles op de meest veilige manier wordt uitgevoerd.

Projecten

Voor vragen...