Penitentiaire Inrichting

Zaanstad

Penitentiaire Inrichting

Zaanstad

Penitentiaire Inrichting Zaanstad

In 2016 is de nieuwe Penitentiaire Inrichting (PI) Zaanstad in gebruik genomen. De laatste keer daarvoor dat Nederland er een nieuwe gevangenis bij kreeg was halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw. De Bijlmerbajes was afgeschreven, net als de PI Haarlem. Dus deed de Rijksgebouwendienst (Rgd) in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een aanbesteding voor de bouw van een geheel nieuwe gevangenis in een publiek-private samenwerking (PPS)

De Rijksgebouwendienst (Rgd) selecteerde consortium PI2 – een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam en Royal Imtech – voor de nieuwbouw van de PI Zaanstad. Zij werden bijgestaan door een aantal geselecteerde architecten en onderaannemers, waaronder Vandevloeren.

Voor de toekomst gebouwd

De PI Zaanstad is één van de grootste en modernste penitentiaire inrichtingen van Nederland, er kunnen in totaal 1.016 justitiabelen worden gehuisvest. De PI is toekomstbestendig, kan multifunctioneel ingezet worden en is geschikt voor meerpersoons celgebruik.

De Rijksgebouwendienst heeft met PI2 afgesproken dat ze niet alleen het ontwerp, de bouw en de financiering voor hun rekening nemen, maar dat ze ook 25 jaar lang de mega-gevangenis exploiteren.

Ook op het gebied van vloeren heeft deze contractvorm zijn invloed gehad. Het grootste deel van de PI is bijvoorbeeld voorzien van een PU gietvloer. De keuze voor een gietvloer is mede gemaakt op basis van Life Cycle Costing (LCC). Er is dus niet alleen gekeken naar wat betaald moet worden voor een product, maar ook naar de levensduur over langere tijd. Als vloerenbedrijf heeft Vandevloeren, door de PPS constructie, meer met de aannemer moeten meedenken over onderhoudsvraagstukken dan gebruikelijk. Bij alle onderdelen moest steeds gekeken worden naar de gevolgen van een bepaalde keuze voor de komende 25 jaar.

Dekvloeren en vloerafwerking

Voor het Consortium PI2 maakte Vandevloeren uiteindelijk alle dekvloeren, kunststofvloeren, vloerbedekkingen en sportvloeren inclusief vele kilometers plint in dit pand van met een bruto vloeroppervlak van 68.000 m². De keuze voor dit totaalpakket betekende voor de opdrachtgever goed totaaladvies en uiteindelijk een zorg minder voor het consortium PI2 op het gebied van onderhoud, garantie en zekerheid.

Betrokken partijen

  • Consortium Pi2
  • EGM Architecten
  • Fokkema & Partners
  • Mecanoo Architecten